- Strona główna
  - Wersja testowa strony
  - PROJEKT EFS
  - ORSZAK TRZECH KRÓLI
  - Wykaz podręczników
  - Ważne informacje
  - Oferta edukacyjna
  - Dla przyszłych uczniów
  - Regulamin rekrutacji
  - FOTOREPORTAŻE
  - Plan lekcji
  - Ekopracownia
  - Wyniki egzaminów
  - Wyniki konkursów
  - Nasze sukcesy
  - Osiągnięcia
  - Dzwonki
  - Projekt edukacyjny
  - Podziękowania
  - Wymiana
  - Patron szkoły
  - Historia szkoły
  - Pracownicy szkoły
  - Pedagog szkolny
  - Pielęgniarka szkolna
  - Sekretariat
  - Biblioteka szkolna
  - Świetlica szkolna
  - Stołówka szkolna
  - Koła zainteresowań
  - Dokumenty Szkolne
  - Klub sportowy "Park"
  - Archiwum
  - Galeria (archiwum)
  - Dziennik elektroniczny
  - KOLONIE 2015
  - Wycieczka do LondynuGazeta szkolna PG 1
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli

"Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei,
oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy(...)
I otworzywszy swe skarby ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę"
/Ewangelia św. Mateusz/REGULAMIN VIII POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Patronat
 • Duszpasterze miasta Zduńska Wola
 • Starosta Zduńskowolski
 • Prezydent Miasta Zduńska Wola


 • I ORGANIZATOR

 • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli, ul. Parkowa 5, tel.43 8232281, pgnr1zdwola@poczta.onet.pl
 • Starostwo Powiatu Zduńskowolskiego
 • Prezydent Miasta Zduńska Wola


 •        Tegoroczny Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę i Ozdobę Bożonarodzeniową stanowi integralną część organizowanego po raz pierwszy w historii Zduńskiej Woli Orszaku Trzech Króli. To niezwykłe wydarzenie powinno skłonić uczestników konkursu do refleksji, jak ważne jest to święto dla chrześcijan. Wyrazem tego może być zaakcentowanie w wykonanych szopkach symboliki związanej bezpośrednio ze Świętem Objawienia Pańskiego.

  II CELE KONKURSU

 • Uświadamianie piękna i bogactwa zwyczajów polskich.
 • Popularyzacja tradycji bożonarodzeniowej.
 • Rozbudzanie pasji twórczej poprzez rozwijanie talentów plastycznych.
 • Integracja wspólnoty rodzinnej (szopka może być wykonana z pomocą członków rodziny).
 • Stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

  III ZASADY UCZESTNICTWA
  1. W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjum z terenu powiatu zduńskowolskiego.
  2. UWAGA! Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną szopkę przestrzenną na podstawie nie mniejszej niż 15cm x 15cm i nie większej niż 40cm x 40cm.
  3. Wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie z materiałów trwałych i naturalnych.
  4. Technika wykonania pracy dowolna (możliwość wykorzystania wszelkich dostępnych materiałów naturalnych, np. masa solna, glina, tektura, słoma, drewno itp.).
  5. Każda praca powinna być czytelnie podpisana:
   - informacje z danymi osobowymi (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa i adres szkoły oraz nr telefonu) powinny być na stałe przytwierdzone do pracy.


   W konkursie nie mogą brać udziału szopki prezentowane w innych konkursach.

  6. Szkoła zgłasza do konkursu pięć najlepszych prac.
   Koordynator szkolny jest odpowiedzialny za dostarczenie prac i kart zgłoszenia. Załączoną do regulaminu Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 19.12.2014r. na adres:
   Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
   ul. Parkowa 5
   98-220 Zduńska Wola

   lub adres e-mail:
   pgnr1zdwola@poczta.onet.pl
   (Regulamin konkursu oraz Karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie www.pg1zd-wola.sxx.pl)
  7. 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 stycznia 2015 r. w Bazylice Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli ul. Kościelna 20 ok. godz.14.45.
   Finał konkursu będzie integralną częścią Orszaku Trzech Króli.
  8. Prace przekazane na konkurs należy odebrać w terminie 20 - 28 stycznia 2015 r. w Publicznym Gimnazjum nr 1 w godz. 10.00 - 15.00 Nieodebrane w wyznaczonym terminie prace przechodzą na własność Organizatora konkursu.
  9. Wszystkich szopki biorące udział w konkursie będą wystawione w kościele parafialnym św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na prezentację wykonanych szopek podczas wystawy w dn.5.01-19.01.2015r.
  IV TERMIN ZGŁASZANIA PRAC

  Podpisane prace należy dostarczyć w terminie 18.12.2014-2.01.2015r (w dn.2.01.2015r do godz. 1400) do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli, ul. Parkowa 5.

  V KRYTERIA OCENY

  Jury oceni prace według następujących kryteriów:
 • ogólny wyraz artystyczny
 • oryginalność i estetyka wykonania
 • różnorodność i dobór wykorzystanych materiałów
 • umiejętność użycia symboliki związanej z narodzinami Jezusa Chrystusa
 • nawiązanie do tradycji, zwyczajów i symboli regionu i miasta Zduńska Wola


 • VI NAGRODY

  Dla zwycięzców i wyróżnionych wykonawców prac przewidziano pamiątkowe dyplomy i nagrody.


  Karta zgłoszenia
  Regulamin konkursu

      Projekt i wykonanie: Maciej Jaraszkiewicz   Pomoc: Bartłomiej Kowalczyk