- Strona główna
  - PROJEKT EFS
  - Wykaz podręczników
  - Ważne informacje
  - Wywiadówki
  - Oferta edukacyjna
  - Dla przyszłych uczniów
  - Regulamin rekrutacji
  - FOTOREPORTAŻE
  - Ekopracownia
  - Wyniki egzaminów
  - Wyniki konkursów
  - Nasze sukcesy
  - Osiągnięcia
  - Dzwonki
  - Projekt edukacyjny
  - Podziękowania
  - Wymiana
  - Patron szkoły
  - Historia szkoły
  - Pracownicy szkoły
  - Pedagog szkolny
  - Pielęgniarka szkolna
  - Sekretariat
  - Biblioteka szkolna
  - Świetlica szkolna
  - Stołówka szkolna
  - Koła zainteresowań
  - Dokumenty Szkolne
  - Klub sportowy "Park"
  - Archiwum
  - Galeria (archiwum)
  - Dziennik elektroniczny


Gazeta szkolna PG 1
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli

"Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany"
(Iz 9,5)REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Patronat
 • Duszpasterze miasta Zduńska Wola
 • Starosta Zduńskowolski
 • Prezydent Miasta Zduńska Wola


 • I ORGANIZATOR

 • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli, ul. Parkowa 5, tel.43 8232281, pgnr1zdwola@poczta.onet.pl
 • Starostwo Powiatu Zduńskowolskiego

  II CELE KONKURSU

 • Uświadamianie piękna i bogactwa zwyczajów polskich.
 • Popularyzacja tradycji bożonarodzeniowej.
 • Rozbudzanie pasji twórczej poprzez rozwijanie talentów plastycznych.
 • Integracja wspólnoty rodzinnej (szopka może być wykonana z pomocą członków rodziny).
 • Stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

  III ZASADY UCZESTNICTWA
  1. W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjum z terenu powiatu zduńskowolskiego.
  2. UWAGA! Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną szopkę przestrzenną na podstawie nie mniejszej niż 15cm x 15cm i nie większej niż 40cm x 40cm.
  3. Wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie z materiałów trwałych i naturalnych.
  4. Technika wykonania pracy dowolna (możliwość wykorzystania wszelkich dostępnych materiałów naturalnych, np. masa solna, glina, tektura, słoma, drewno itp.).
  5. Każda praca powinna być czytelnie podpisana:
   - informacje z danymi osobowymi (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa i adres szkoły oraz nr telefonu) powinny być na stałe przytwierdzone do pracy.
  6. Szkoła zgłasza do konkursu pięć najlepszych prac. Załączoną do regulaminu Kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy przesłać do 20.12.2013r. na adres:
   Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
   ul. Parkowa 5
   98-220 Zduńska Wola

   lub adres e-mail:
   pgnr1zdwola@poczta.onet.pl
   (Regulamin konkursu oraz Karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie www.pg1zd-wola.sxx.pl)
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 stycznia 2014 r. po Mszy św. o godz. 12.30 w kościele parafialnym św. Maksymiliana w Zduńskiej Woli, ul. Staffa 5 (Osiedle Południe).
  8. Prace przekazane na konkurs wykonawcy mogą odebrać po 6 stycznia 2014r r. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wystawienie prac w kościele parafialnym św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli.
  IV TERMIN ZGŁASZANIA PRAC

  Podpisane prace należy dostarczyć najpóźniej do 03. 01.2014 r. (do godz. 11.00) do Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli, ul. Parkowa 5.

  V KRYTERIA OCENY

  Jury oceni prace według następujących kryteriów:
 • ogólny wyraz artystyczny
 • oryginalność i estetyka wykonania
 • różnorodność i dobór wykorzystanych materiałów
 • umiejętność użycia symboliki związanej z narodzinami Jezusa Chrystusa

  VI NAGRODY

  Przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe dla zwycięzców i wyróżnionych wykonawców prac.


  Karta zgłoszenia
  Regulamin konkursu

 •     Projekt i wykonanie: Maciej Jaraszkiewicz   Pomoc: Bartłomiej Kowalczyk