Strona domowa


       Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zduńskiej Woli powołano uchwałą Rady Miasta w dniu 1 września 1999 r. Siedzibą jest budynek   zajmowany dotychczas przez Szkołę Podstawową nr 4, która uległa likwidacji z dniem 31 sierpnia 2004 r. Rada Miasta kierując się tradycją podjęła decyzję, że patronem obu szkół będzie Tadeusz Kościuszko.
Szkoła Podstawowa nr 4 była jedną z najstarszych szkół w Zduńskiej Woli. Rozpoczęła działalność na przełomie kwietnia i maja 1945 roku, kiedy to przeniesiono uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Piłsudskiego do starej niegdyś żydowskiej szkoły, która mieściła się w parku miejskim.


       Dzieci uczyły się w bardzo surowych warunkach. Wewnątrz odrapane ściany, wyszczerbione cementowe schody, po środku stały słupy z rozkrzyżowanymi ramionami. Na jednego nauczyciela przypadało w tamtych czasach 80 uczniów. W szkole łącznie było 11 klas. Nauczyciele otaczali szczególną opieką sieroty i dzieci, których rodzice nie powrócili jeszcze z wojny. Jednocześnie z powstaniem szkoły zaczęto organizować bibliotekę szkolną. Księgozbiór początkowo składał się z książek zebranych wśród uczniów i nauczycieli.
Z upływem lat przybywało uczniów i mury szkoły stawały się za ciasne. Dzieci czekające na drugą zmianę musiały stać na dworze, bez względu na pogodę. Dlatego kierownik szkoły postanowił rozpocząć starania o rozbudowę i unowocześnienie placówki. We wrześniu 1957 roku przyznano szkole działkę wydzieloną z parku miejskiego. Pieniądze na rozbudowę szkoły zbierano w różny sposób: opodatkowali się rodzice, organizowano loterie fantowe, zabawy itp. Część funduszy otrzymano od władz miasta. W grudniu 1960 roku oddano do użytku nowe skrzydło. W 1963 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej związaną z rozbudową szkoły.


       W dwusetną rocznicę urodzin Tadeusz Kościuszki szkole nadano jego imię.
W latach siedemdziesiątych realizowano następną inwestycję - budowę sali gimnastycznej. Przekazanie jej społeczności szkolnej odbyło się 25 marca 1975 roku.
Na początku lat osiedziesiątych, na parterze szkoły wmurowano płaskorzeźbę patrona szkoły Tadeusz Kościuszki.Z inicjatywy dyrektora gimnazjum mg Piotra Warchlewskiego w roku 1996 urządzono boisko szkolne.

 

 

Strona została stworzona w ramach projektu edukacyjnego

Struktura strony:   Filip Chaładyniak | Wiktor Buliński | Szymon Kowalczyk

Copyright © 2015 - Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zduńskiej Woli